Notice: Undefined offset: 3 in /home/polinfo2/domains/kawa.olsztyn.pl/public_html/Controller/wpis/wpis.php on line 42
Ogrzewanie - tego mogłeś nie wiedzieć | Kawa

nagrzewnice nadmuchowe na olej zużyty

Stosuje się systemy obejmujące jedno mieszkanie

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.
Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednym, specjalnie przeznnagrzewnice nadmuchowe na olej zużyty .